VERHEY AANNEMERS B.V.
Fundering aanbouw

De fundering van een aanbouw is afhankelijk van diverse factoren

-opbouw grondslag
-draagkracht grond (ook diepere lagen)
-gewicht aanbouw

In het westen van Nederland is de opbouw van de grondslag veelal niet berekend om het gewicht van een aanbouw zettingsvrij te dragen. Bij andere huizen waar geen heipalen onderstaan wordt de aanbouw vaak gefundeerd op staal dit is zonder heipalen. Hierbij wordt de vloer ook als draagkracht meegenomen om zo het gewicht over een groter oppervlak te verdelen.

Bij huizen waar de fundering op palen uitgevoerd is, wordt de aanbouw ook vaak op palen uitgevoerd.


Voorbeelden van funderingen voor een aanbouw:

Stroken fundering voor aanbouw


       
Dragende betonvloer voor aanbouw

       Fundering met dragende vloer voor aanbouw

 

Hieronder een aantal foto's van het maken van een fundatie:

           funderingsbalk    fundering aanbouw   vloer-voor-een-aanbouw